{"content":"
\n\n\n

Produkty niebezpieczne<\/H1>\n\n

\n\"Wi\u0119cej\n - Takim znakiem oznaczone s\u0105 produkty uznane przez niekt\u00f3re firmy przesy\u0142kowe jako 'niebezpieczne'. Oznacza to, \u017ce w wypadku zam\u00f3wienia tych towar\u00f3w mo\u017cesz mie\u0107 ograniczony wyb\u00f3r firm kurierskich, w szczeg\u00f3lnych przypadkach mo\u017ce nie by\u0107 mo\u017cliwo\u015bci dostarczenia tego towaru do Twojego kraju<\/P>\n\n\nAby sprawdzi\u0107 czy mo\u017cesz zam\u00f3wi\u0107 okre\u015blony towar\n