4,8 OCENA:
Zadowolenie z zakupu
94,9%
Obsługa klienta
94,2%
Oferta sklepu
92,9%

Twój koszyk

0 produktów
Strona główna > Produkty GSM

Formularz zlecenia odczytu /odzyskania danych

Numer zlecenia:

Numer własny zlecenia:

*

Rodzaj usługi:

*

DANE KORESPONDENCYJNE ZLECAJĄCEGO:

Imię:

*

Nazwisko:

*

Firma:

Ulica, numer:

*

Kod pocztowy:

*

Miasto:

*

Email:

*

Telefon:

*

NIP:

DANE DO FAKTURY VAT

Firma/lub imię i nazwisko:

NIP:

Ulica, numer:

Kod pocztowy:

Miasto:

INFORMACJE DOTYCZACE URZADZENIA/NOSNIKA

Typ urzadzenia (telefon/laptop/nawigacja/karta SD, itd.):

Producent:

Model:

Pamięć urządzenia:

Rodzaj numeru:

Numer:

RODZAJ ZABEZPIECZENIA

Brak zabezpieczeń w postaci blokady ekranowej Standardowy ekran blokady Bezpieczne uruchamianie (Secure Startup, bezpieczny start)

TYP BLOKADY

Wzór (Pattern) Kod PIN (tylko cyfry) Hasło alfanumeryczne (cyfry, litery)

Zapisano

Kod PIN / BACKUP PIN/ PassCode / Pattern (brak podania kodu blokady urządzenia spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za jego odczyt):

Opis sytuacji w której doszło do utraty danych:

DODATKOWE INFORMACJE

Zgoda na otwarcie telefonu (np. w celu odczytu ISP):
Zgoda na odczyt poprzez demontaż układu (Chip-Off):
Zgoda na root telefonu (jeżeli dostepny):
Zgoda na instalacje w telefonie konektora komunikacyjnego umożliwiajacego odczyt informacji (jeżeli dostepny):
Czy urządzenie jest szyfrowane ?:
CZY URZADZENIE JEST SPRAWNE i POPRAWNIE SIĘ URUCHAMIA ?:
Odczyt w izolowanym środowisku (klatka Faradaya) ?:

SPOSÓB PRZEKAZANIA ODZYSKANYCH DANYCH

Wybierz sposób:
Zwrot urządzenia po wykonanej usłudze:
Termin realizacji zlecenia:

UWAGA

EKSPERTYZA: Koszt wstępny ekspertyzy/diagnostyki (opłata wstępna) nadesłanych nośników danych lub telefonów pod kątem możliwości odzyskania danych wynosi 199 zł netto + VAT. Opłata ta jest pobierana w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia (np. stan urządzenia odbiega od opisu, uszkodzenia mechaniczne pamięci/procesora uczestniczącego w szyfrowaniu, uszkodzenia płyty głównej uniemożliwiające naprawę i odzysk, niestandardowe systemy zabezpieczeń lub szyfrowania).

DODATKOWE INFORMACJE OD ZLECAJACEGO/WYMAGANIA ITP:

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG ODCZYTU I ODZYSKIWANIA DANYCH:

 1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem lub/i dysponentem przekazanego do badań urządzenia/nośnika i posiada pełne prawa do dysponowania danymi oraz informacjami na nim zgromadzonych.
 2. Multi-COM Sp. z o.o. oswiadcza, iż czynnosci zmierzające odczytu danych wykonuje z najwiekszą starannością, jednak nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się w telefonie. Multi-COM Sp. z o.o. nie gwarantuje pełnej spójności odzyskanych danych, nawet jeżeli odzyskane pliki wydają się być w 100% poprawne.
 3. Multi-COM Sp. z o.o. nie odpowiada za wady ukryte lub fizyczne dostarczonego urządzenia, które to mogą się ujawnić dopiero podczas przeprowadzania ekspertyzy uszkodzeń i odczytu, jak również nie odpowiada za ukryte wady fizyczne i uszkodzenia danych na dostarczonym urządzeniu. Multi-COM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu nośnika dostarczonego do laboratorium na skutek przeprowadzonych czynności zmierzających do odzyskania danych.
 4. Multi-CM Sp. z o.o. informuje, iż otwarcie urządzenia, w razie konieczności zdiagnozowania zakresu uszkodzeń lub w celu odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy i na co wyraża zgodę.
 5. Multi-COM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzaklewskiego 31B, 36-100 Kolbuszowa , NIP: 814-15-61-101, zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych według wytycznych zlecającego z powierzonego urządzenia.
 6. Zlecający oświadcza, że wszelkie zawarte dane i informacje na dostarczonym urządzeniu/nośniku są zgodne z obowiązujacymi przepisami prawa. Multi-COM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym urządzeniu/nośniku.
 7. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym urządzeniu w celu ich odczytu/odzyskania*.
 8. Multi-COM Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody. Po wykonaniu odczytu/analizy danych z powierzonego urządzenia i przekazaniu ich zlecającemu będą one zabezpieczane przez okres 21 dni kalendarzowych po czym zostaną usunięte z wszystkich nośników, które służyły do ich przetwarzania i analizy.
 9. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnice Multi-COM Sp. z o.o.
 10. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Multi-COM Sp. z o.o. do momentu ich odbioru przez Zlecającego.
 11. Multi-COM Sp. z o.o. oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, zwiazanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 12. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Multi-COM Sp. z o.o.
 13. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi urządzenie zostaje odesłane na adres wskazany przez klienta lub na życzenie klienta może mu on zostać wydany w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciażają Zlecającego.
 14. Multi-COM Sp. z o.o. informuje, że w przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 21 dni od zakończenia jego realizacji będzie naliczał opłaty za magazynowanie powierzonego sprzętu w szafach bezpiecznych według norm EN 14450:2006. Koszt magazynowania to 15 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania nośnika w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia nośnik przejdzie na własność firmy Multi-COM Sp. z o.o. i zostanie zutylizowany.

CAPTCHA ImageRefresh Image

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. *

Administratorem danych osobowych jest Multi-COM Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Stanisława Krzaklewskiego 31B, telefon: (17)2275045, email: rodo@multi-com.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi serwisowej.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu serwisowego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji tych uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@multi-com.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia usługi serwisowej.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.