4,8 OCENA:
Zadowolenie z zakupu
95,1%
Obsługa klienta
94,4%
Oferta sklepu
93,2%

Twój koszyk

0 produktów
Strona główna > Produkty GSM

Formularz zlecenia odczytu /odzyskania danych

Numer zlecenia:

Numer własny zlecenia:

*

Rodzaj usługi:

*

DANE KORESPONDENCYJNE ZLECAJĄCEGO:

Imię:

*

Nazwisko:

*

Firma:

Ulica, numer:

*

Kod pocztowy:

*

Miasto:

*

Email:

*

Telefon:

*

NIP:

DANE DO FAKTURY VAT

Firma/lub imię i nazwisko:

NIP:

Ulica, numer:

Kod pocztowy:

Miasto:

INFORMACJE DOTYCZACE URZADZENIA/NOSNIKA

Typ urzadzenia (telefon/laptop/nawigacja/karta SD, itd.):

Producent:

Model:

Pamięć urządzenia:

Rodzaj numeru:

Numer:

RODZAJ ZABEZPIECZENIA

Brak blokady Standardowy ekran blokady Bezpieczne uruchamianie (Secure Startup, bezpieczny start)

TYP BLOKADY

Brak zabezpieczenia (przeciągnij ekran) Wzór (Pattern) Kod PIN (tylko cyfry) Hasło alfanumeryczne (cyfry, litery)

Kod PIN / BACKUP PIN/ PassCode / Pattern - jeżeli jest znany:

Opis sytuacji w której doszło do utraty danych:

DODATKOWE INFORMACJE

Zgoda na otwarcie telefonu (np. w celu odczytu ISP):
Zgoda na odczyt poprzez demontaż układu (Chip-Off):
Zgoda na root telefonu (jeżeli dostepny):
Zgoda na instalacje w telefonie konektora komunikacyjnego umożliwiajacego odczyt informacji (jeżeli dostepny):
Czy urządzenie jest szyfrowane ?:
CZY URZADZENIE JEST SPRAWNE i POPRAWNIE SIĘ URUCHAMIA ?:

SPOSÓB PRZEKAZANIA ODZYSKANYCH DANYCH

Wybierz sposób:
Zwrot urządzenia po wykonanej usłudze:
Termin realizacji zlecenia:

UWAGA

EKSPERTYZA: Koszt wstępny ekspertyzy/diagnostyki (opłata wstępna) nadesłanych nośników danych lub telefonów pod kątem możliwości odzyskania danych wynosi 150 zł netto + VAT.
Opłata ta jest pobierana w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia (np. stan urządzenia odbiega od opisu, uszkodzenia mechaniczne pamięci/procesora uczestniczącego w szyfrowaniu, uszkodzenia płyty głównej uniemożliwiające naprawę i odzysk, niestandardowe systemy zabezpieczeń lub szyfrowania).

DODATKOWE INFORMACJE OD ZLECAJACEGO/WYMAGANIA ITP:

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG ODCZYTU I ODZYSKIWANIA DANYCH:

 1. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem lub/i dysponentem przekazanego do badań urządzenia/nośnika i posiada pełne prawa do dysponowania danymi oraz informacjami na nim zgromadzonych.
 2. Multi-COM Sp. z o.o. oswiadcza, iż czynnosci zmierzające odczytu danych wykonuje z najwiekszą starannością, jednak nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się w telefonie. Multi-COM Sp. z o.o. nie gwarantuje pełnej spójności odzyskanych danych, nawet jeżeli odzyskane pliki wydają się być w 100% poprawne.
 3. Multi-COM Sp. z o.o. nie odpowiada za wady ukryte lub fizyczne dostarczonego urządzenia, które to mogą się ujawnić dopiero podczas przeprowadzania ekspertyzy uszkodzeń i odczytu, jak również nie odpowiada za ukryte wady fizyczne i uszkodzenia danych na dostarczonym urządzeniu. Multi-COM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu nośnika dostarczonego do laboratorium na skutek przeprowadzonych czynności zmierzających do odzyskania danych.
 4. Multi-CM Sp. z o.o. informuje, iż otwarcie urządzenia, w razie konieczności zdiagnozowania zakresu uszkodzeń lub w celu odzyskania danych, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zlecający jest świadomy i na co wyraża zgodę.
 5. Multi-COM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzaklewskiego 31B, 36-100 Kolbuszowa , NIP: 814-15-61-101, zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych według wytycznych zlecającego z powierzonego urządzenia.
 6. Zlecający oświadcza, że wszelkie zawarte dane i informacje na dostarczonym urządzeniu/nośniku są zgodne z obowiązujacymi przepisami prawa. Multi-COM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym urządzeniu/nośniku.
 7. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym urządzeniu w celu ich odczytu/odzyskania*.
 8. Multi-COM Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody. Po wykonaniu odczytu/analizy danych z powierzonego urządzenia i przekazaniu ich zlecającemu będą one zabezpieczane przez okres 21 dni kalendarzowych po czym zostaną usunięte z wszystkich nośników, które służyły do ich przetwarzania i analizy.
 9. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnice Multi-COM Sp. z o.o.
 10. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Multi-COM Sp. z o.o. do momentu ich odbioru przez Zlecającego.
 11. Multi-COM Sp. z o.o. oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, zwiazanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 12. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Multi-COM Sp. z o.o.
 13. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi urządzenie zostaje odesłane na adres wskazany przez klienta lub na życzenie klienta może mu on zostać wydany w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciażają Zlecającego.
 14. Multi-COM Sp. z o.o. informuje, że w przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 21 dni od zakończenia jego realizacji będzie naliczał opłaty za magazynowanie powierzonego sprzętu w szafach bezpiecznych według norm EN 14450:2006. Koszt magazynowania to 15 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania nośnika w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia nośnik przejdzie na własność firmy Multi-COM Sp. z o.o. i zostanie zutylizowany.
Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. *

Administratorem danych osobowych jest Multi-COM Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Stanisława Krzaklewskiego 31B, telefon: (17)2275045, email: rodo@multi-com.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi serwisowej.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu serwisowego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda, informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji tych uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@multi-com.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia usługi serwisowej.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.